fbpx
Devi Skutam

Devi Skutam: देवीसूक्तम्

Devi Skutam: देवीसूक्तम् ॥ अथ तंत्रोक्त देवीसूक्तम् ॥ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम: ।नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: स्म ताम् ॥१॥ रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नम: ।ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नम: ॥२॥ कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्य कूम्यै नमो नम: ।नै‌ऋत्य भृभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नम: ॥३॥ दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ।खात्यै…

पुढे वाचा...