fbpx

Shri Suktam: श्री सूक्तम्

श्रीगणेशाय नम: ॥  अथ श्रीमहालक्ष्म्यै नम: ॥ हिरण्यवर्णामिति पंचदशर्चस्य सूक्तस्य आनंदकर्दमचिल्की तेंदिरासुता ऋषय: ॥श्रीरग्निश्वेत्युभे देवते ॥…