भारतीय नौदलाला मिळणार ‘तारागिरी’ युद्धनौका

भारतीय नौदलाची ताकद आता वाढणार आहे. भारतीय नौदलाच्या सेवेत ‘तारागिरी’ ही युद्धनौका दाखल होणार आहे. माझगाव…