Ambitious Shivok-Rangpo Railway Project: शिवोक-रंगपो रेल्वे प्रकल्प

Shivok-Rangpo Railway: सिक्कीमला रेल्वे नेटवर्कशी जोडणारा, पर्यटन आणि विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महतवाच्या मानल्या जाणाऱ्या…