Shri Vishnu Sahasranamam: श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्

Shri Vishnu Sahasranamam: ॥ पूर्वपीठिका ॥ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥यस्य…